#STREAMARTSTUDIO [UA]

StreamArtStudio – Краківська студія StreamArtStudio є колискою для UKRAiNATV. Це лабораторія для експериментів та гібридного продакшену #StreamArt. Це МІСЦЕ ПРАКТИК та рефлексій. #StreamArt – це нами розроблена, оригінальна концепція, яка визначає пряму трансляцію разом з потоковими медіа та інструментами як унікальне та автономне середовище для мистецьких і артистичних експериментів: зустрічі з людьми, часопростором, машинами та даними. На перетині #StreamArt, віртуального продакшену та гібридної присутності і є простір та процес експериментів, над якими ми інтенсивно працюємо вже щонайменше кілька років. Ми розробляємо ноу-хау, технології, формати, форми і співвідношення. Ми змішуємо явища і стани людей, машин і аудіо-відео сигналів.

#STREAMARTSTUDIO [PL]

Krakowskie StreamArtStudio jest kolebką dla UKRAiNATV. Jest hostem i laboratorium dla eksperymentów i produkcji hybrydowej w obszarze #StreamArtu. To miejsce PRAKTYK i refleksji. #StreamArt to wypracowana przez nas, autorska koncepcja. Bada on i testuje live-streaming wraz z jego infrastrukturą, performatywnymi taktykami, heterogenicznymi mediami i narzędziami do strumieniowania, jako oryginalne i autonomiczne pole działań twórczych i potencjalną nową dziedzinę sztuki. #Streamart to spotkanie i wytwarzania wzajemnych relacji przez osoby, czasoprzestrzenie, awatary, maszyny i dane.

#STREAMARTSTUDIO [EN]

The Krakow-based StreamArtStudio is the cradle for UKRAiNATV. It is the host x lab for the #StreamArt experimentation and hybrid production. It’s a PLACE of PRAXIS and reflection. #StreamArt is our elaborated, original concept which treats live-streaming along with streaming media and tools as a unique and autonomous ambient for artistic experimentation: meeting people, time-spaces, machines and data. The intersection of #StreamArt, virtual production and the hybrid presence is an area in which we have been working on during an intense process of experimentation for, at least, several years now. We develop know-how, technologies, formats, forms and relationships. We mix the dispositions of people, machines and AV signals.

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x